W tegorocznym zestawieniu wyłonimy największe i najlepsze firmy doradcze oraz najlepszych doradców. Weźmiemy pod uwagę wskaźniki, zrealizowane projekty oraz zakończone postępowania sądowe.
W rankingu DGP, jak co roku, może wziąć każda firma, w tym doradcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Jedynym warunkiem jest przesłanie zgłoszenia i odesłanie ankiety e-mailem na adres: lukasz.zalewski@infor.pl
W części dotyczącej największych firm obowiązuje podział w zależności od liczby osób posiadających uprawnienia do doradztwa podatkowego (doradcy podatkowi, radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci). Trzymamy się więc zasady, że nie ma sensu porównywać firm dużych, zatrudniających np. 20 doradców i radców, z działalnością jednoosobową. Wyłonimy więc największe firmy w grupach: wielka czwórka, firmy zatrudniające 10 i więcej osób z uprawnieniami doradczymi, firmy zatrudniające od 3 do 9 osób oraz firmy małe, czyli zatrudniające 2 i mniej osób z uprawnieniami.
W tej części rankingu będą się liczyły dane liczbowe:
● kwota przychodów z 2015 r. przypadająca na osobę merytoryczną,
● liczba klientów przypadająca na osobę merytoryczną,
● średnioroczna liczba: doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów oraz pozostałych pracowników merytorycznych zajmujących się obsługą w zakresie doradztwa podatkowego, którzy nie posiadają uprawnień do doradztwa podatkowego,
W kolejnej części rankingu, wyłonimy najlepsze firmy w dwóch kategoriach: spory i projekty podatkowe. Wskazania firm z ankiety oceni następnie kapituła redakcyjna. Ona również oceni indywidualne osiągnięcia doradców podatkowych w ośmiu kategoriach: VAT, akcyza, PIT, CIT, ceny transferowe, międzynarodowe prawo podatkowe, podatki i opłaty lokalne oraz spory przed sądami.
Zachęcamy wszystkie firmy do udziału.