Części zamienne do urządzeń medycznych są opodatkowane 23 proc. stawką VAT – wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów.
Minister wyjaśnił, jak stosować art. 41 ustawy o VAT, który przewiduje obniżoną stawkę (8 proc.) dla wyrobów medycznych wymienionych pod poz. 105 załącznika nr 3. Wskazał, że dany towar musi spełniać kryteria określone w definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 58 ustawy o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.). Musi więc być to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł stosowany samodzielnie lub w połączeniu z tym z oprogramowaniem, które będą przeznaczone u ludzi np. do diagnozowania chorób.
Zdaniem ministra definicji tej nie spełniają części zamiennie do urządzeń medycznych. Jeżeli więc nie są one wymienione w innych pozycjach załącznika nr 3, to do ich dostawy trzeba zastosować stawkę podstawową 23 proc.