"Stopniowe podwyższanie kwoty wolnej od podatku PIT było tematem poniedziałkowego spotkania konsultacyjnego Ministra Finansów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Ze strony samorządowej w konsultacjach uczestniczyło 13 przedstawicieli organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Do tego grona zaliczają się takie zrzeszenia, jak Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej czy Unia Metropolii Polskich" - napisano w komunikacie MF.

"Celem spotkania była wymiana opinii na temat podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT. Uczestnicy zgodzili się, że inicjatywa ta jest wskazana i będzie miała pozytywny wpływ na zamożność obywateli wspólnot samorządowych, zwłaszcza osób osiągających dochody poniżej średniej. Może ona jednak doprowadzić do częściowego obniżenia wpływów z podatku PIT. Reprezentanci samorządów przedstawili zatem szereg propozycji jak zrekompensować ten hipotetyczny ubytek" - dodano.

Jak wynika z komunikatu resortu minister finansów poinformował, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku jest bardzo istotnym projektem rządu, gdyż realizuje postulat sprawiedliwego społecznie państwa.

"Ponadto zadeklarował, że Ministerstwo Finansów traktuje stronę samorządową jako naturalnego partnera i sojusznika w działaniach służących odbudowie dochodów podatkowych" - napisano.

"Minister Paweł Szałamacha wskazał też, iż samorządy korzystają ze środków unijnych, zaś składka członkowska UE jest w całości wpłacana z budżetu centralnego. Co więcej, samorządy mogą spodziewać się pozytywnego efektu wprowadzenia programu +500 plus+. Dzięki niemu podniesie się poziom zamożności obywateli, co zmniejszy liczbę osób pobierających świadczenia z tytułu pomocy społecznej" - dodano.

"Rozpoczęcie wypłat świadczeń w ramach programu jest przewidziane już wiosną 2016 roku, więc jego efekty samorządy odczują znacznie wcześniej niż podwyższenie kwoty wolnej od podatku" - napisano w komunikacie.