Kto odliczył wydatek na zakup kas fiskalnych w ramach samodzielnej działalności gospodarczej, nie skorzysta ponownie z takiej ulgi po przekształceniu w spółkę – wynika z wyroku WSA w Kielcach.
Sąd podkreślił, że prawo do ulgi – polegające na możliwości odliczenia 90 proc. wydatków na zakup kas (nie więcej niż 700 zł za jedną kasę) – przysługuje podatnikowi tylko raz; wtedy, gdy po raz pierwszy powstaje u niego obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą tych urządzeń. Ulga dotyczy bowiem tylko kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ich stosowania.
Spór dotyczył tego, czy jednoosobowa spółka z o.o. powstała z przekształcenia działalności gospodarczej indywidualnego przedsiębiorcy jest nowym podatnikiem i w związku z tym przysługuje jej ulga na kasy na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.
Przedsiębiorca odliczył wydatek na kasy, gdy prowadził jeszcze samodzielnie działalność gospodarczą, ale po przekształceniu w jednoosobową spółkę z o.o. kupił nowe urządzenia i sądził, że również odliczy wydatek na ich zakup.
Argumentował, że prawo do preferencji powinno przysługiwać obu jego firmom – zarówno poprzedniej, jak i aktualnej, bo są to dwa różne podmioty, o czym świadczy m.in. zmiana numeru NIP.
Dyrektor izby skarbowej się z tym nie zgodził. Uznał, że mimo przekształcenia podatnik pozostaje ten sam, a jedynie działa w innej, nowej formie prawnej. W związku z tym nie może po raz kolejny nabyć prawa do ulgi, ponieważ jest tym samym podatnikiem, który już raz z niej skorzystał.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zgodził się z dyrektorem izby. Orzekł, że w sytuacji przekształcenia działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o. mamy do czynienia z przejęciem obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas, co wyklucza prawo do ponownego skorzystania z ulgi.
Powołał się przy tym na wyroki: WSA w Krakowie z 17 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Kr 729/14) i NSA z 26 lutego 2013 r. (sygn. akt I FSK 494/12).
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Kielcach z 10 grudnia 2015 r. sygn. akt I SA/Ke 686/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia