Ekwiwalent wypłacany strażnikom miejskim za utrzymanie mundurów w czystości jest opodatkowany – stwierdził minister finansów, uchylając decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Wynikało z niej, że takie świadczenie jest wolne od PIT.
Obowiązek wypłacania strażnikom miejskim ekwiwalentu za pranie mundurów służbowych wynika zarówno z art. 21 ust. 1 ustawy o strażach gminnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1383 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 112, poz. 713 ze zm.), jak i z art. 237 kodeksu pracy.
Gmina sądziła, że w takim wypadku ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy świadczeń rzeczowych i ekwiwalentów, jeśli przysługują one na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych przepisów.
Prawo do zwolnienia z podatku potwierdził dyrektor IS w Warszawie. Innego zdania był minister finansów. Wyjaśnił, że zwolnienie, na które powołała się gmina, dotyczy tylko ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, a nie mundurów służbowych. Odzież robocza musi, zgodnie z opinią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, spełniać wymagania Polskich Norm i być przeznaczona do wykonywania prac określonych w art. 237 kodeksu pracy. Takie prace powinny m.in. powodować przyśpieszone niszczenie ubrań bądź wymagać zachowania ich szczególnej czystości, specjalnego kroju itp. Mundury nie spełniają tych warunków i nie są odzieżą roboczą w rozumieniu przepisów o BHP. Minister wyjaśnił, że służą one do oznaczania przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywania określonych funkcji albo służby. To oznacza, że wypłacany strażnikom miejskim ekwiwalent jest opodatkowany.
Interpretacja indywidualna ministra finansów z 14 grudnia 2015 r., nr DD3.8222.2.196.2015.CRS.