Limit zarobków dziecka wynoszący 3089 zł to przychód pomniejszony wyłącznie o koszty jego uzyskania, a nie jeszcze o składki na ubezpieczenie społeczne – orzekł wczoraj NSA.
Wyrok jest inny niż dotychczasowe orzeczenia. Przykładowo 10 listopada br. NSA orzekł, że limit dotyczy podstawy opodatkowania, a więc dochodu pomniejszonego nie tylko o koszty, ale też o składki (sygn. akt II FSK 2163/13). W przeciwnym wypadku rodzice nie mogliby skorzystać z preferencji przewidzianych dla nich w ustawie podatkowej, mimo że z zeznania podatkowego ich dziecka nie wynikałby podatek do zapłaty. Tak samo NSA uznał 23 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 675/13).
Wczorajszy skład orzekający był jednak innego zdania. Sędzia Antoni Hanusz stwierdził, że racjonalny ustawodawca nie mówiłby o dochodzie, gdyby chodziło mu o podstawę opodatkowania.