Ulga na dzieci w PIT, możliwość rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko, zapowiadane 500 zł na każde dziecko – to nie jedyne zmiany podatkowe na przyszły rok. Będzie jeszcze preferencja związana z opieką nad dziećmi pracowników.

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzą bowiem w życie zmiany, które wprowadzają ułatwienia związane z opieką nad dziećmi pracowników zarówno po stronie pracodawców, jak i zatrudnionych. - Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) obejmą pobyt dzieci w przedszkolach (nie tylko w żłobkach i klubach dziecięcych, jak było do tej pory). Wypłaty te będą zwolnione z podatku dochodowego bez ograniczeń kwotowych – mówili podczas dzisiejszego spotkania prasowego Michał Grzybowski, partner w EY oraz Marek Jarocki, dyrektor w EY.

Z tych nowych rozwiązań, będą mogły również skorzystać osoby zatrudnione w firmach nieposiadających Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), czyli np. pracownicy mikroprzedsiębiorstw oraz małych firm. - Tutaj będą obowiązywały ograniczenia kwotowe – mówi Michał Grzybowski.

Zwolnione więc będą następujące świadczenia spoza ZFŚS:

  • kwoty z tytułu objęcia dziecka opieką dziennego opiekuna (do 400 zł miesięcznie na dziecko),
  • kwoty z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego (400 zł miesięcznie na każde dziecko),
  • kwoty z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola (200 zł miesięcznie na każde dziecko).

Preferencje obejmą również pracodawców. Będą oni mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola oraz wydatki na ich prowadzenie. - W przypadku prowadzenia przedszkola ustalono górną granicę w wysokości 400 zł na dziecko uczęszczające do żłobka bądź klubu i 200 zł na przedszkolaka – wyjaśnił Marek Jarocki.

Pracodawca będzie mógł również zaliczyć do kosztów wydatki na nabycie tych usług od zewnętrznego dostawcy lub finansowanie kosztów ponoszonych przez pracownika - związanych z objęciem dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego (maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko) lub przedszkola (do 200 zł miesięcznie na dziecko).

Wypełnij PIT z "Dziennikiem Gazetą Prawną" - program do rozliczeń i poradnik dla podatnika 4 i 5 stycznia w kioskach