Podatnik zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako biegły rewident. Czy musi od razu rejestrować się jako podatnik VAT?
Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Z kolei na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 150 000 zł (zob. art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Podatnicy korzystający z tych zwolnień m.in. nie muszą się rejestrować jako podatnicy VAT czynni (zob. art. 96 ust. 3 ustawy o VAT) oraz składać deklaracji VAT.
Reklama
Ze zwolnień tych korzystać mogą również biegli rewidenci, o ile nie świadczą usług w zakresie doradztwa (gdyż wyklucza to art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT). Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach. Przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora IS w Bydgoszczy z 20 września 2011 r. (nr ITPP1/443-877/11/BJ) lub interpretacja indywidualna dyrektora IS w Katowicach z 11 grudnia 2012 r. (nr IBPP1/443-935/12/LSz). W drugiej z nich wskazano jasno, że jeżeli świadczone przez biegłego rewidenta usługi polegają na wydawaniu opinii o tym, czy sprawozdania są zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości, to nie stanowią usług doradztwa i nie wykluczają zastosowania zwolnienia podmiotowego od VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
A zatem, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzenia działalności gospodarczej w 2015 r. nie przekracza 150 000 zł, to może on skorzystać ze zwolnienia od VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT. Konsekwencją tego będzie brak obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT. ©?
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).