To, że siedziba płatnika znajduje się w Polsce, nie oznacza jeszcze obowiązku potrącenia 20-proc. daniny od dochodu zagranicznej firmy – orzekł NSA.
Tydzień temu sąd kasacyjny doszedł do całkiem przeciwnego wniosku. W wyroku z 1 grudnia br. (sygn. akt II FSK 2243/13) stwierdził, że to właśnie siedziba zlecającego usługę przesądza o konieczności potrącenia podatku u źródła.
Od dłuższego już czasu poszczególne składy orzekające NSA różnią się w kwestii interpretacji pojęcia dochodów uzyskanych na terytorium RP. Problem wynika z art. 3 ust. 2a ustawy o PIT oraz art. 3 ust. 2 ustawy o CIT. Zgodnie z nimi nierezydenci podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP.