Wydatki związane z czyszczeniem rurociągów spełniają definicję kosztów remontu i mogą być potrącone w momencie ich poniesienia – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka zajmująca się zaopatrzeniem ludności w wodę oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków. Tłumaczyła, że w czasie eksploatacji sieci wodociągowych powstają w nich różne osady, które powodują zmniejszenie przekroju rurociągów, a w konsekwencji zwiększają straty hydrauliczne, sama zaś woda jest zanieczyszczana. Dlatego spółka musi te rurociągi czyścić. Chciała się upewnić, że czyszczenie rurociągów to remont, a więc wydatki na ten cel można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów już w dacie ich poniesienia.

Zgodził się z nią dyrektor KIS, bo – jak wyjaśnił – czyszczenie rurociągów zmierza do przywrócenia ich pierwotnego stanu technicznego, nie zmieniając przy tym ich charakteru i funkcji. To właśnie jest istotą remontu – wskazał.

Potwierdził zatem, że poniesione w tym celu wydatki są kosztami pośrednimi (pośrednio związanymi z przychodami), które są potrącane w momencie ich poniesienia, w myśl art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.©℗