Jednoosobowy przedsiębiorca, który zajmuje się opieką nad osobami starszymi, może płacić 8,5-proc. ryczałt – potwierdził dyrektor łódzkiej izby.
Wyjaśnił, że wyższa, 17-proc. stawka ryczałtu za usługi opiekuńcze dotyczy tylko zajmujących się tym instytucji.
Podatniczka, która o to spytała, zarejestrowała działalność gospodarczą jako opiekunka osób starszych i nawiązała współpracę z firmą, która wyszukiwała i podzlecała jej taką opiekę. Po wykonaniu usług kobieta wystawiała fakturę.
Chciała się upewnić, czy może płacić podatek od przychodów według stawki 8,5 proc., zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930). Przepis ten mówi o zwykłej działalności usługowej. Natomiast do przychodów z pomocy społecznej i domowej świadczonej na rzecz osób starszych odnosi się art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. r. Przewiduje on wyższą stawkę, bo 17 proc., ale mowa w nim tylko o instytucjach opiekuńczych.
Dyrektor łódzkiej izby potwierdził, że opiekunka działająca jako jednoosobowy przedsiębiorca nie może być uznana za instytucję opiekuńczą.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 listopada 2015 r., nr IPTPB1/4511-557/15-2/MD.