Firma przygotowuje dla spółki duńskiej projekt farmy wiatrowej, która ma być zlokalizowana w Polsce. Projekt obejmuje dokumentację i związane z nią prawa (w tym prawo dzierżawy gruntu) dotyczące budowy elektrowni wiatrowej oraz niezbędnej infrastruktury (stacji kontenerowej pomiarowej, drogi wewnętrznej wraz z placem manewrowym, zjazdem z drogi gminnej, linii energetycznej kablowej wraz ze słupami).

Projekt dotyczy konkretnej nieruchomości – farmy wiatrowej usytuowanej na terenie gminy X. Jak ustalić miejsce świadczenia przedmiotowych usług (wykonanie projektu farmy wiatrowej) zgodnie z siedzibą działalności gospodarczej nabywcy (Dania), czy zgodnie z lokalizacją farmy wiatrowej (Polska)?

Organy podatkowe przyjmują, że w przypadku usług polegających na wykonaniu projektu farmy wiatrowej na konkretnie zlokalizowanej nieruchomości miejsce świadczenia usług ustala się zgodnie z art. 28e ustawy o VAT (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 marca 2013 r., nr IPPP3/443-1224/12-4/SM; interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 października 2012 r., nr IPPP3/443-765/12-4/KC; interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 września 2012 r., nr IPPP3/443-747/12-4/SM).
Z analizowanego stanu faktycznego wynika, że miejscem świadczenia tych usług będzie terytorium Polski, gdzie znajduje się nieruchomość, której projekt dotyczy.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).