Przedsiębiorca, którego aktywność polega na wymianie walut na bitcoiny i odwrotnie, ma prawo korzystać ze zwolnienia z VAT. Tak uważa Trybunał Sprawiedliwości UE. Inaczej uważa większość polskich organów podatkowych
Bitcoin jako system wirtualnej waluty nie posiada uregulowania w przepisach. Waluta ta nie ma żadnego centralnego organu ani instytucji sprawującej nad nią nadzór. Na gruncie prawa polskiego bitcoinów nie można traktować na równi ze środkiem płatniczym, nie funkcjonuje on bowiem jako instrument rynku pieniężnego. To po części może być zarzewiem sporu o sposób opodatkowania bitcoinów na gruncie podatku od towarów i usług. Największy problem dotyczy ustalenia, czy transakcje związane z tą walutą są opodatkowane czy zwolnione z VAT. Pewne wskazówki daje najnowszy wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa Skatteverket/David Hedqvist z 22 października 2015 r., sygn. C-105/14).
Firma ze Szwecji