Pracodawca, który daje zatrudnionym vouchery lub nagrody rzeczowe, by zachęcić ich do częstszej pracy w biurze, musi doliczyć wartość tych świadczeń do przychodu ze stosunku pracy – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, której zależało na tym, aby pracownicy częściej wykonywali swoje obowiązki w biurze. Postanowiła więc, w zależności od liczby dni, w których dany pracownik będzie świadczył pracę w biurze, udzielić mu dodatkowego czasu wolnego do wykorzystania w kolejnym miesiącu. Pracownik będzie mógł skorzystać z tego wolnego lub wymienić świadczenie na punkty. Te z kolei mógłby wymieniać na różne vouchery (np. do spa) lub świadczenia rzeczowe (np. termos, powerbank, parasol). Ich wartość wahałaby się od 50 zł do 400 zł. Byłyby one finansowane ze środków obrotowych spółki.

Firma uważała, że przekazywane świadczenia będą darowiznami, a więc w grę będzie wchodził podatek od spadków i darowizn. Powoływała się m.in. na interpretację z 10 lipca 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.331.2018.I.GG), która dotyczyła przekazywania kart podarunkowych, świadczeń pieniężnych i świadczeń rzeczowych z okazji obchodów jubileuszu przedsiębiorstwa.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że w sytuacji opisanej przez spółkę nie ma mowy o darowiznach. Zwrócił uwagę na art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z nim za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

W związku z tym spółka musi doliczać wartość przekazywanych voucherów i nagród rzeczowych do przychodu pracownika ze stosunku pracy, ponieważ są one powiązane z zawartą umową o pracę – podsumował organ. ©℗