W 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy o PIT dotyczące opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów. Nie będzie 75-proc. podatku, jeśli podatnik udokumentuje, skąd wziął pieniądze. Pytanie, jak ma to zrobić.
Nowe przepisy to konsekwencja dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego – z 27 sierpnia 2013 r. (sygn. SK 18/09) i z 29 lipca 2014 r. (sygn. P 49/13). TK podważył w nich nie tylko przepisy o PIT od nieujawnionych źródeł dochodów, lecz także sposób liczenia 5-letniego terminu przedawnienia wynikający z art. 68 ust. 4 ordynacji podatkowej. Chodzi o to, jak długo urząd może wydać decyzję ustalającą 75-proc. PIT.
Od 1 stycznia 2016 r. termin ten będzie liczony od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy, czyli od ostatniego dnia roku, w którym powstał przychód z nieujawnionych źródeł.