Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych – potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej.
Zalecił organom podatkowym, by odstąpiły od sporów z podatnikami w tym zakresie.
To skutek wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie polskiej spółki Drukarnia Multipress sp. z o.o. (sygn. C-357/13). TSUE uznał, że SKA jest spółką kapitałową w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE, czyli także na potrzeby polskiego podatku od czynności cywilnoprawnych.
To oznacza, że jak inne spółki kapitałowe nie musi ona płacić daniny od połączeń i przekształceń oraz przy wniesieniu, w zamian za udziały lub akcje m.in. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Minister wyjaśnił, że treść wyroku TSUE dotyczy przepisów od ich wejścia w życie i stosuje się go wstecz, już od 1 stycznia 2009 r.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 27 października 2015 r., nr PL-LM.831.22.2015.