Przedsiębiorca planował sprowadzić karetkę sanitarną z Niemiec jako towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży. Kupujący miał być wpisany do odpowiedniego rejestru podmiotów leczniczych.
Reklama
Dyrektor katowickiej izby potwierdził, że przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.).
Preferencja ta obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i dotyczy karetek sanitarnych przeznaczonych do działalności leczniczej, wykonywanej przez odpowiednie podmioty. Takie karetki nie są więc traktowane tak jak inne samochody osobowe i nie ma w tej sytuacji znaczenia, kto je pierwotnie kupił.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 1 kwietnia 2015 r., nr IBPP4/4513-6/15/EK