Żona nie może być samodzielnym podatnikiem z tytułu usług rolniczych, gdy mąż prowadzi już gospodarstwo rolne. Zasada ta nie narusza konstytucji – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła kobiety, która postanowiła założyć własną działalność. Zamierzała zarabiać, orząc ziemię na okolicznych polach. Zachęcił ją do tego rządowy program aktywizacji obszarów wiejskich. Postanowiła więc zarejestrować się jako czynny podatnik VAT i kupić ciągnik wart 800 tys. zł. Gdy usługi podorywki zaczęły przynosić zysk, wystąpiła o zwrot podatku naliczonego od zakupu ciągnika.
Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających organ podatkowy przelał jej 160 tys. zł podatku na konto bankowe. Po trzech miesiącach wszczął jednak postępowanie i nakazał oddać pieniądze. Uznał bowiem, że usługa wynajmu maszyn rolniczych z obsługą jest działalnością rolniczą i kobieta nie może jej rozliczać samodzielnie, skoro podatnikiem jest już jej mąż. To on bowiem został wskazany na podstawie art. 15 ust. 4 i 5 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku osób fizycznych prowadzących wspólne gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne.