1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać zmienione wzory formularzy dla rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Określi ono wzory: PIT-28, PIT- 16A, PIT -19A, PIT -28/A, PIT -28/B, PIT/O i PIT/D. Jest to związane z wprowadzeniem 2-proc. ryczałtu dla rolników sprzedających przetworzone wyroby, np. dżemy, kompoty, sery, wędliny, ciasta. Przychody z tego tytułu nie będą już przychodami z działalności gospodarczej, tylko z tzw. innych źródeł.
Rolnik, który będzie chciał skorzystać z tej preferencji, będzie musiał prowadzić handel wyłącznie w miejscu wytwarzania produktów lub na targowiskach (nie będzie mógł ich sprzedawać np. hurtowniom czy sklepom). Będzie miał też obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży.
Preferencja nie będzie przysługiwać temu, kogo przychody w poprzednim roku przekroczyły 150 tys. zł. Warunek ten nie będzie miał znaczenia tylko dla pierwszego roku rozpoczęcia sprzedaży przetworzonych produktów.
Z 2-proc. ryczałtu nie będą mogły korzystać osoby, które jednocześnie będą osiągać przychody z działalności gospodarczej.
Na nowych formularzach trzeba będzie rozliczyć przychody objęte zryczałtowanym podatkiem osiągnięte w 2015 r. Natomiast zmiany dla rolników będą obowiązywać od 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – w konsultacjach