W ten sposób Ministerstwo Finansów chce zachęcać do dobrowolnego płacenia zaległych danin.
Nowe przepisy umożliwią odstąpienie od obowiązku przesłania upomnienia, które obecnie jest wystawiane niezwłocznie po upływie terminu niezapłaconego zobowiązania. Jeżeli urzędnik uzna, że lepiej będzie najpierw przypomnieć podatnikowi o zaległości, będzie mógł to zrobić. Dopiero gdy i to nie podziała, wyśle zobowiązanemu upomnienie (nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż 21 dni od kontaktu z dłużnikiem).
Urzędnik nie będzie mógł odstąpić od doręczania upomnienia, gdy z okoliczności sprawy będzie wynikało, że podatnik nie zapłaci dobrowolnie, albo do upływu terminu przedawnienia, będzie mniej niż sześć miesięcy.
Tak jak dotychczas, upomnienia nie będą w ogóle wysyłane, gdy łączna wysokość należności wraz z odsetkami nie przekroczy jego kosztów.
Projekt zawiera też przepisy, które uregulują sposób przekazywania tytułów wykonawczych drogą elektroniczną. W takim wypadku dokument zawierający bezpieczny podpis elektroniczny wraz ze stosowną informacją (m.in. o znanych wierzycielowi składnikach majątku zobowiązanego) będą przekazywane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, jeżeli wierzyciel wybierze taki sposób komunikowania się. Przesłanie tytułu wykonawczego na papierze nie będzie wykluczać dalszej wymiany pism przez internet.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych – w konsultacjach