Próbki głosu to dane osobowe, których przetwarzanie jest objęte szczególną ochroną – podkreśliła rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz w wystąpieniu do ministra finansów.
Pismo jest efektem publikacji DGP z 29 maja 2015 r. („Fiskus chce identyfikować podatników po głosie”). Opisywaliśmy w niej plany wdrożenia systemu rozpoznawania głosu osób dzwoniących pod numer Krajowej Informacji Podatkowej. System ten ma umożliwiać zbieranie próbek głosu i biometryczne uwierzytelnianie osób, które dzwonią.
W nawiązaniu do naszej publikacji RPO zwróciła uwagę na to, że za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym również próbki głosu. One również więc podlegają szczególnej ochronie. Rzecznik przypominała, że władze mogą przetwarzać takie dane tylko jeżeli jest to niezbędne dla państwa i dany organ jest do tego upoważniony ustawą, a zakres gromadzonych danych jest adekwatny do określonych celów. RPO poprosiła więc ministra finansów o szczegółowe informacje dotyczące planowanego utworzenia systemu danych biometrycznych.
Wystąpienie RPO do ministra finansów z 6 lipca 2015 r., nr VII.501.88.2015.KM.