Zmiany w przepisach prawa spadkowego, które weszły w życie wczoraj, niosą skutki w zakresie odpowiedzialności za zaległości podatkowe spadkodawcy. Korzystne dla dziedziczących.
Chodzi o nowelizację przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 539), która obowiązuje od 18 października. Reforma ogranicza odpowiedzialność spadkobierców za długi zmarłego. Nowe przepisy przewidują, że każdy, kto odziedziczy spadek po tej dacie i nie złoży oświadczenia o jego nabyciu, nabędzie go z dobrodziejstwem inwentarza, a nie jak było dotąd –wprost.
Zmiana jest o tyle istotna, że dotychczas każdy spadkobierca, który w terminie 6 miesięcy nie dopełnił tego obowiązku, odpowiadał za długi spadkodawcy w całości, a te często przekraczały wartość samego spadku. Przykładem jesytuacja 11-letniego chłopca, wobec którego Sąd Rejonowy w Radomiu ogłosił niedawno upadłość konsumencką, co było jedynym ratunkiem przed odziedziczonymi przez niego długami ojca.