Podatnik ma prawo zażądać uzasadnienia orzeczenia, zanim jeszcze ono zapadnie. Sąd może wówczas odmówić, ale tylko przed ogłoszeniem werdyktu. Potem nie ma już wyjścia i musi je sporządzić.
Z tego powodu NSA uznał za nadmierny formalizm odmowę sporządzenia uzasadnienia przez WSA w Gliwicach. Sąd ten stał na stanowisku, że podatnik przedwcześnie wystąpił o sporządzenie uzasadnienia. Wskazywał, że przegrany ma siedem dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji na zgłoszenie wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia (art. 141 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Nie może więc zrobić tego jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu sędziów.
Zdaniem NSA jest to dopuszczalne. W takiej sytuacji sąd może odmówić sporządzenia uzasadnienia, ale zanim jeszcze ogłosi orzeczenie. Jeśli tego nie zrobi, to potem złożony przez podatnika wniosek przestaje być przedwczesny i należy mu nadać bieg.