Z pytaniem wystąpiła publiczna podstawówka mieszcząca się wraz z gimnazjum w jednym budynku. Obie szkoły korzystają z jednej jadłodajni należącej do podstawówki.
Ta ostatnia chciała się upewnić, czy ma prawo do zwolnienia z kas fiskalnych, jeżeli sprzedaje posiłki nie tylko swoim uczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi, lecz także tym z gimnazjum.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi to potwierdził. Stwierdził, że w tym wypadku nie obowiązuje bezwzględny obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kas, określony w par. 4 pkt 2 lit. i rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. (Dz.U. poz. 1544). Przepis ten dotyczy wprawdzie usług wyżywienia świadczony m.in. przez stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym np. stołówki), ale rozporządzenie przewiduje odstępstwa od tej zasady. Jedno z nich wynika z poz. 45 załącznika. Odnosi się ono do stołówek prowadzonych przez określone placówki oświatowe (tj. szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze) udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu. Z tego powodu – zdaniem dyrektora izby – podstawówka może korzystać ze zwolnienia z kas.
Inaczej jest w przypadku np. domów pomocy społecznej, które w prowadzonej przez siebie stołówce przygotowują posiłki zarówno dla swoich podopiecznych, jak i pracowników. Z par. 4 pkt 2 lit. i rozporządzenia wynika, że muszą one stosować kasę. Wprawdzie przepis ten przewiduje wyłączenie z bezwzględnego obowiązku stosowania kasy, jeżeli usługi świadczone są dla pracowników, lecz dotyczy to tylko sytuacji, gdy wcześniej pracodawca nabędzie je od innego podmiotu. Wskazał na to dyrektor IS w Łodzi w interpretacji z 21 maja 2015 r. (nr IPTPP4/4512-119/15-4/ALN).
Ważne
Od 1 stycznia 2015 r. stacjonarne placówki gastronomiczne i firmy kateringowe świadczące usługi wyżywienia muszą stosować kasy bez względu na wielkość przychodu. Nie dotyczy to m.in. stołówek szkolnych, które wydają posiłki uczniom, nauczycielom i innym członkom personelu
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 21 września 2015 r., nr IPTPP3/4512-229/15-4/MJ.