Podatnicy, którzy ustalają dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych, powinni złożyć deklaracje do wymiaru zaliczek podatku dochodowego (PIT-6) do 20 stycznia 2016 r. – poinformowało Ministrowo Finansów w komunikacie.

Dotychczas deklaracje te należało przekazywać wcześniej, bo już do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy. Od 1 stycznia 2016 r. się to zmieni.
Resort finansów przypomniał, że obowiązek złożenia PIT-6 dotyczy wyłącznie podatników, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej będą ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.
Nie odnosi się on natomiast do tych rolników, którzy dochód z działów specjalnych będą ustalać w 2016 r. na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Oni bowiem będą wpłacać zaliczki na podstawie dochodu wynikającego z ksiąg, a nie w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego.
Resort poinformował też, że trwają prace nad określeniem nowego wzoru PIT-6 uwzględniającego zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.