O problemie pisaliśmy w artykule „Ustawodawca nie wiedział, co uchwala w sprawie korekt” (DGP nr 185/2015). Powodem zamieszania stał się przepis przejściowy, w którym zapisano, że regulacje w nowym brzmieniu „stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”. Zabrakło wyrazu „również”, co mogło prowadzić do wniosku, że od 2016 r. podatnik będzie mógł korygować na bieżąco jedynie te przychody i koszty, które uzyskał lub poniósł przed 1 stycznia 2016 r. Ministerstwo zapewniło jednak, że nowe zasady będą miały zastosowanie także do korekty przychodów oraz kosztów uzyskanych lub poniesionych od 1 stycznia 2016 r. Wcześniej podobny komunikat wydał resort gospodarki – jeden z autorów projektu nowej ustawy.
Reklama
Nowe przepisy pozwolą podatnikom korygować przychody i koszty na bieżąco, w miesiącu wystawienia lub otrzymania faktury korygującej. Nie będą miały zastosowania, jeżeli korekta będzie spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką; w tym wypadku bowiem będą obowiązywać dotychczasowe zasady, czyli korygowanie ze skutkiem wstecz.
Nowe zasady wynikają z podpisanej już przez prezydenta ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.