statystyki

Różnice przejściowe mogą mieć charakter dodatni lub ujemny

autor: Marek Barowicz05.10.2015, 10:23; Aktualizacja: 05.10.2015, 10:35

Ustala się je, porównując wartość bilansową i podatkową wyceny danego składnika aktywów lub pasywów. Na ich podstawie oblicza się podatek odroczony.

Różnice przejściowe stanowią efekt różnicy między wartością księgową określonego składnika aktywów lub pasywów (ustaloną zgodnie z regułami rachunkowości) a jego wartością podatkową (ustaloną na podstawie przepisów podatkowych) spowodowany odmiennością momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony, w myśl przepisów bilansowych i podatkowych. Różnice przejściowe mogą być dodatnie lub ujemne, odnoszone na kapitał własny lub wynik finansowy. [tabela 1]

Dodatnie różnice przejściowe powstają w przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość podatkową lub też gdy wartość bilansowa określonego składnika zobowiązań jest niższa niż jego wartość podatkowa. Dodatnie różnice przejściowe implikują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach w sytuacji, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów – rozliczona.

Z kolei ujemne różnice przejściowe powstają w przypadku, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest niższa niż jego wartość podatkowa lub też gdy wartość bilansowa składnika zobowiązań przewyższa jego wartość podatkową. Ujemne różnice przejściowe powodują powstanie kwot pomniejszających podstawę opodatkowania w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub składnika pasywów rozliczona.

Różnice przejściowe między wartością bilansową a podatkową poszczególnych komponentów bilansu zaprezentowano w tabeli 2.

Przejściowe różnice między wykazywaną w ewidencji księgowej wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową implikują konieczność ustalania aktywów i tworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wycena bilansowa określonego składnika aktywów w wysokości niższej od jego wartości podatkowej w przypadku gdy generowane przez niego korzyści będą w przyszłości opodatkowane powoduje konieczność utworzenia – wobec powstania ujemnej różnicy przejściowej – aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jeśli jednak nie jest prawdopodobne uzyskanie w przyszłości dochodu w kwocie umożliwiającej kompensatę ujemnych różnic przejściowych, wówczas aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obejmuje się odpisami aktualizującymi z tytułu utraty wartości. Z kolei wycena bilansowa danego składnika aktywów w kwocie wyższej od jego wartości podatkowej w sytuacji gdy korzyści z tych aktywów będą w przyszłości opodatkowane wymaga utworzenia – wobec powstania dodatniej różnicy przejściowej – rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. [przykłady 1 i 2]

Jeżeli korzyści ekonomiczne wygenerowane przez dany składnik aktywów nie będą opodatkowane, ale odpisanie lub utrata jego wartości zmniejszy podstawę opodatkowania, wówczas wartość podatkowa tego składnika aktywów będzie równa jego wartości bilansowej powiększonej o kwotę, jaka w przyszłości pomniejszy podstawę opodatkowania, pod warunkiem że podmiot uzyska korzyści odpowiadające wartości bilansowej tego składnika aktywów.


Pozostało 72% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane