W tym roku po raz pierwszy limity podatkowe i rachunkowe są liczone po tym samym kursie euro. Wyznaczył go wczoraj NBP – jest on wyższy niż notowania wykorzystane do ubiegłorocznych przeliczeń
Zgodnie z tegoroczną nowelizacją (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) ustawy o rachunkowości kwoty wyrażone w euro, określające progi, od których zależą uprawnienia przedsiębiorców, mają być przeliczane po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedzającego rok podatkowy. Dotychczas do limitu przychodów wskazującego, kto musi prowadzić księgi rachunkowe, wykorzystywany był kurs z 30 września roku poprzedniego, natomiast do kwot określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – kurs ogłaszany na 1 października (który nie zawsze był tożsamy z tym z pierwszego dnia roboczego tego miesiąca).
Wczorajszy kurs euro, właściwy dla wszystkich tegorocznych przeliczeń, to 4,2437 zł.