W piątek posłowie przyjęli skorygowany przez komisje sejmowe prezydencki projekt ustawy wspierającej innowacyjność. Dziś preferencje obejmują tylko wydatki na rozwój, jeśli prowadzone prace zakończyły się sukcesem. W ogóle nie można odliczać wydatków na badania naukowe.
Reklama
Zgodnie z nowymi przepisami będzie to możliwe. Co do zasady koszty będzie można potrącić w roku ich poniesienia, ale jeżeli nie będzie to możliwe z powodu straty lub niewystarczających dochodów - również w trzech kolejnych latach. Ulga nie będzie dotyczyła całości wydatków na B+R. Przykładowo mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 20 proc. kosztów zakupu materiałów i surowców wykorzystywanych w ramach B+R czy wydatków na ekspertyzy i opinie. Pozostali tylko 10 proc.
Jak szacuje Ministerstwo Finansów, ulga będzie kosztować budżet państwa 200 mln zł rocznie.
Zgodnie z nowymi przepisami na preferencje mogą liczyć również niektóre spółki inwestycyjne (podwyższonego ryzyka). Będą one mogły skorzystać ze zwolnienia z CIT dochodów ze zbycia akcji firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową, które zostaną nabyte w 2016 r. albo 2017 r.
Etap legislacyjny
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk sejmowy nr 3286) – przyjęta przez Sejm