Przy przekształceniu obowiązuje zasada kontynuacji, ale nie jest to przeszkodą, aby w kolejnym roku powstawała z przekształcenia spółka zmniejszyła odpisy nawet do zera – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Chodziło o spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki jawnej. W takiej sytuacji obowiązuje zasada kontynuacji; spółka powstała w wyniku przekształcenia musi przyjąć tę samą wartość początkową środków trwałych oraz metody i stawki ich amortyzacji, jakie przyjęła i stosowała spółka przekształcana (w tym wypadku jawna).
Wątpliwości pytającego wzięły się z tego, czy po przekształceniu spółka komandytowa będzie mogła obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych – zarówno tych przejętych po spółce jawnej, jak i całkiem nowych, wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że jest to możliwe w obu wypadkach. Różny będzie tylko moment, od którego spółka będzie mogła obniżyć stawkę. Jeśli będą to środki trwałe przejęte po spółce przekształcanej (jawnej), to obniżka będzie możliwa najwcześniej w pierwszym miesiącu roku podatkowego następującego po roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Natomiast w odniesieniu do środków trwałych nabytych przez spółkę komandytową, a więc wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji, stawka może zostać obniżona już w momencie dokonywania pierwszego w danym roku podatkowym odpisu amortyzacyjnego – wyjaśnił organ.
Potwierdził, że stawki amortyzacyjne mogą być obniżone nawet do poziomu 0 proc., bo zależy to wyłącznie od podatnika. Musi on tylko pamiętać, że jeśli zakup środka trwałego został dofinansowany (np. ze środków Unii Europejskiej), to można zaliczyć do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne tylko od tej części wartości początkowej, która nie została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej (art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT) – przypomniał dyrektor katowickiej izby.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 20 sierpnia 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-228/15/ZK