Proponowane przepisy wykonawcze określają zasady organizowania i uczestniczenia w nowej formie licytacji publicznej, tj. licytacji elektronicznej. Będzie ona mogła być przeprowadzana od 1 stycznia 2016 r., kiedy wejdzie w życie art. 107e ustawy o egzekucji w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1617 ze zm.). System teleinformatyczny, który umożliwi licytację elektroniczną, będzie mógł być prowadzony zarówno przez jednostkę podległą lub nadzorowaną przez ministra finansów, jak i podmiot zewnętrzny. Jeśli wykorzystana zostanie pierwsza opcja, uczestnik licytacji będzie musiał dysponować podpisem elektronicznym lub posługiwać się zaufanym profilem ePUAP. Będzie to niezbędne, aby uwierzytelnić konto użytkownika.
Zgodnie z projektem rozporządzenia informacja o licytacji będzie musiała się pojawić w systemie co najmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem. ©?
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie licytacji elektronicznej i systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego przeprowadza się licytację elektroniczną – w konsultacjach