Dziś dużych obsługuje 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, funkcjonujących we wszystkich miastach wojewódzkich. Po zmianach zostanie z nich wyodrębniony jeden – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – o zasięgu krajowym. Będzie on obsługiwał wszystkie grupy kapitałowe, banki (poza spółdzielczymi), zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podatników osiągających co najmniej 50 mln euro przychodów.
Pozostałym 19 urzędom będą podlegać banki spółdzielcze, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych, a także podatnicy o minimalnym przychodzie 3 mln euro, lecz nieprzekraczającym 50 mln. euro. Ich właściwość będzie określać załącznik do nowego rozporządzenia.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo – w konsultacjach