Inne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 232/13, II FSK 202/13). Sąd orzekł, że nie ma znaczenia to, czy nagrodę w konkursie otrzyma osoba fizyczna, czy przedsiębiorca. W obu wypadkach organizator konkursu musi potrącić zryczałtowany PIT według stawki 10 proc. – uznał NSA.
Taka wykładnia jest korzystna dla przedsiębiorców, bo dzięki temu płacą 10 proc. PIT, a nie na zasadach ogólnych (18 i 32 proc.) lub według stawki liniowej 19 proc.
Sprawa rozpatrzona przez dyrektora katowickiej izby była o tyle inna, że nie dotyczyła nagród w konkursach, ale związanych ze sprzedażą premiową. Pytanie zadał dystrybutor urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Chcąc zachęcić do zakupów, do każdego towaru dodawał klientom (wyłącznie przedsiębiorcom) prezent – bony Sodexo, karty paliwowe BP o wartości 50 zł, ubranie montażysty, zestaw narzędzi, wagę elektroniczną itp. Uważał, że są to nagrody związane ze sprzedażą premiową i powinien potrącić 10-proc. zryczałtowany podatek, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy bowiem nie tylko wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, ale i nagród związanych ze sprzedażą premiową.
Nie zgodził się z tym dyrektor katowickiej izby. Zastrzegł, że w wydanej interpretacji w ogóle nie bada tego, czy faktycznie są to nagrody związane ze sprzedażą premiową. Przyjął – na podstawie opisanego stanu faktycznego – że tak jest w istocie.
Zwrócił jednak uwagę na art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, w świetle którego przedsiębiorcy powinni sami, bez wezwania, wpłacać w ciągu roku zaliczki na PIT. W efekcie kupujący sami muszą rozliczyć się z fiskusem, bądź to na zasadach ogólnych (18 i 32 proc.), bądź według stawki liniowej (19 proc.).
To oznacza, że dystrybutor urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie ma wobec nich żadnych obowiązków i nie musi potrącać ani odprowadzać do urzędu skarbowego zryczałtowanego PIT, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy – wynika z interpretacji.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 4 września 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-315/15/ZK.