Wynajmujący mieszkanie, w którym są liczniki, powinien refakturować wodę z właściwą dla niej stawką 8 proc. – wynika z wyroku NSA.

– Zasadą jest odrębne traktowanie świadczeń, dlatego nawet jeśli najem jest zwolniony z VAT, to media należy refakturować ze stawkami wynikającymi z faktur pierwotnych, o ile tylko najemca ma możliwość decydowania o wielkości zużycia mediów (woda, prąd, c.o.) albo o wyborze świadczeniodawcy (wywóz nieczystości) – wyjaśnił sędzia Marek Kołaczek.

Sprawa dotyczyła Towarzystwa Budownictwa Społecznego ze Zgierza. W 2009 r. ze względu na to, że najem lokali mieszkalnych jest zwolniony z VAT (wówczas na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, a dziś 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT), TBS nie płacił podatku od czynszu. Faktury z VAT wystawiał jedynie na media, stosując przy tym stawki wynikające z pierwotnych faktur dostawców.
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej stwierdził jednak, że jest to usługa kompleksowa, bo nie można świadczyć usługi najmu bez dostawy mediów. – W związku z tym media powinny być tak jak najem zwolnione z podatku – uznał. Nie oznaczało to jednak zwrotu daniny. Dyrektor urzędu stwierdził bowiem, że skoro TBS wystawił faktury za media, to musi zapłacić podatek na podstawie art. 108 ustawy o VAT.
Do takich samych wniosków doszedł dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Fiskus nie zmienił zdania nawet po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-42/14.
Przegrał natomiast w sądach administracyjnych. Zarówno WSA w Łodzi, który zajmował się sprawą jeszcze przed wyrokiem TSUE, jak i Naczelny Sąd Administracyjny, który orzekał już po nim, uznały, że spółka prawidłowo refakturowała media na najemców. Sędzia Marek Kołaczek powołał się przy tym na inny wyrok NSA (sygn. akt I FSK 944/15).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 września 2015 r., sygn. akt I FSK 871/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia