Ponad 48 mld zł wynosiły na koniec lipca zaległości tych, którzy na czas nie zapłacili podatku. Jednak Ministerstwo Finansów zrezygnowało z planów i czarnej listy dłużników na razie nie będzie przygotowywać
Po raz pierwszy w zestawieniu Ministerstwa Finansów liczba dłużników osób fizycznych (zarówno tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jak i takich, którzy czerpią tylko dochody z pracy) przekroczyła milion. Za lwią część podatkowych długów odpowiadają przedsiębiorcy indywidualni, bo 65 proc. wartości tych zaległości to niezapłacony VAT. W sumie osoby fizyczne zalegają z płatnością ponad 18 mld zł. Rekordzista ma do zapłacenia 134,2 mln zł.
Niezapłacony podatek od towarów i usług dominuje też w statystyce dłużników, którzy są osobami prawnymi. W tym przypadku stanowił aż 89 proc. podatkowego długu, którego łączna wartość sięga 30 mld zł. Największa jednostkowa zaległość to 465 mln zł.