Oddalił w ten sposób odwołanie od wyroku Sądu UE w tej sprawie złożone przez Philips Lighting Poland SA i Philips Lighting BV. Obie firmy argumentowały m.in., że o ile branża oświetleniowa popierała wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia sankcji, to takie poparcie potem wycofała. To ich zdaniem oznacza, że cło antydumpingowe nie mogło być nakładane.
Sprawę rozpoczęła skarga złożona w 2000 r. przez European Lightning Companies Federation (organizację skupiającą najważniejsze firmy z branży oświetleniowej). Jej wynikiem było przyjęcie 16 lipca 2001 r. rozporządzenia Rady (WE) nr 1470/2001 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i nakazującego pobór cła tymczasowego na przywóz z Chin świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (CFL-i).
Mimo tego sankcje były obchodzone, więc 6 czerwca 2005 r. rozszerzono je na import świetlówek z Wietnamu, Pakistanu i Filipin.
KE spytała następnie branżę oświetleniową, czy powinna wszczynać postępowanie w sprawie przedłużenia obowiązywania cła. Firmy zgodziły się na to. Na przełomie 2006 i 2007 r. większość unijnych producentów żarówek wycofała jednak swoje poparcie dla sankcji. Mimo to KE przedłużyła ich obowiązywanie w październiku 2007 r. To właśnie zaskarżyły do Trybunału Philips Lighting Poland SA i Philips Lighting BV. Argumentowały, że Bruksela nie mogła przedłużać obowiązywania cła, którego nie chciała już większość branży. Przypomniały, że zgodę na utrzymywanie cła wyrażała w praktyce tylko jedna firma (Osram Gmbh), której opinia nie była reprezentatywna dla całej branży.
Najpierw skargę rozpatrzył Sąd UE, który ją oddalił (sygn. akt T-469/07). Zwrócił uwagę na to, że zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia antydumpingowego Rady UE z 22 grudnia 1995 r. wystarczy, aby większość (ponad 50 proc.) branży popierała wszczęcie postępowania w sprawie sankcji. Jeśli potem poziom poparcia spadnie, to i tak Unia Europejska może nakładać cła antydumpingowe – stwierdził Sąd UE.
Odwołał się przy tym do innego własnego wyroku (sygn. akt T-249/06), w którym również orzekł, że mimo spadku poparcia cła antydumpingowe mogą być nadal nakładane. Tym bardziej że dumping ze strony azjatyckich producentów wciąż miał miejsce.
Philips Lighting Poland SA i Philips Lighting BV odwołały się od tego wyroku. Z ich argumentami nie zgodził się jednak najpierw rzecznik generalny TSUE, a następnie sam trybunał.
ORZECZNICTWO
Wyrok TSUE z 8 września 2015 r., sygn. akt C-511/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia