Dotychczasowe reguły zawarte są w dyrektywie 92/83/EEC z 19 października 1992 r. i zdaniem Komisji Europejskiej całkowicie nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości rynkowej. Jak powiedział Pierre Moscovici, unijny komisarz ds. podatków i ceł, nieuczciwi przedsiębiorcy z łatwością wykorzystują luki zawarte w wiekowej już dyrektywie, co pozwala im np. sprzedawać podrobiony alkohol.
W dyskusjach mają uczestniczyć przedstawiciele grup konsumenckich, producentów alkoholu, jak też handlowców. Mogą oni wyrazić opinię m.in. na temat zakresu ewentualnych zwolnień z podatku bądź wprowadzenia stawek obniżonych. Konsultacje mają też posłużyć znalezieniu najlepszej metody informowania konsumentów o tym, co właściwie piją. To pomoże im rozpoznać np., czy wino kupione po okazyjnej cenie nie jest podrobione bądź nie zawiera szkodliwych chemikaliów.
Uwagi mogą zgłaszać także przedstawiciele polskich grup konsumenckich, producentów alkoholu i handlowców. Można je wyrażać pod adresem: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_alcohol_en.htm.