Spółka z o.o. działa od 1998 r. Jej rokiem podatkowym jest okres od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku. Od kilku lat spółka płaci zaliczki na CIT w formie uproszczonej. W poprzednich latach podatkowych spółka ponosiła straty. Czy w roku podatkowym zaczynającym się 1 lipca 2015 r. nadal będzie mogła korzystać z uproszczonej formy zapłaty zaliczek na CIT?
Stosownie do art. 25 ust. 6 ustawy o CIT podatnicy mogą wpłacaćzaliczkimiesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanegow zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT (tj. CIT-8), złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. Analiza art. 25 ust. 6 ustawy o CIT wskazuje, że z uproszczonej formy wpłacania zaliczek nie mogą skorzystać podatnicy,którzy nie wykazali podatku należnego w żadnym z zeznań złożonych w ciągu dwóch lat podatkowych, poprzedzających dany rok podatkowy.
Zatem spółka, skoro poniosła straty w ostatnich dwóch latach podatkowych, tj. trwających: