Kto wynajmuje wnętrze gotowe do użytku, ten musi naliczać 23 proc. VAT do dostawy wszystkich mediów – orzekł NSA.

Uzasadniając wyrok sędzia Marek Kołaczek powołał się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. akt C-42/14). Wynika z niego wprost, że dostawa mediów do lokali gotowych do użytku jest opodatkowana stawką właściwą dla usługi najmu. – Tak będzie zarówno przy wynajmie lokali biurowych pod klucz, jak i nieruchomości udostępnianych turystom czy pracownikom w delegacji – wyjaśnił sędzia.
Wczorajszy wyrok dotyczył spółki wynajmującej lokale użytkowe w galerii handlowej. Najemcy płacili jej stały miesięczny czynsz, a dodatkowo ponosili opłaty za media. Za prąd, wodę czy telefon mogli rozliczać się bezpośrednio z dostawcami albo przekazywać pieniądze spółce. Ta uważała, że jej pośrednictwo w opłacaniu rachunków nie wpływa na wysokość opodatkowania. W związku z tym chciała refakturować media ze stawką wynikającą z faktury pierwotnej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał jednak, że refaktury powinny być z 23 proc. VAT, bo dostawa mediów jest usługą pomocniczą do najmu lokali. – Inaczej jest w przypadku najemców, którzy sami rozliczają się z dostawcami – stwierdził.
WSA we Wrocławiu, który rozpatrywał skargę spółki jeszcze przed orzeczeniem TSUE w sprawie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, stanął po jej stronie. Uznał, że refakturowanie mediów przez spółkę nie może być uznane za element najmu. Zwrócił uwagę na to, że w umowie najmu odrębnie uregulowano kwestię czynszu za najem i opłat za udostępnianie mediów.
Spółka przegrała jednak przed NSA, bo ten rozpatrywał sprawę już po orzeczeniu TSUE i stosował się do jego wskazówek. W związku z tym orzekł, że najemcy, którzy korzystają z pośrednictwa spółki przy rozliczaniu mediów, zapłacą wyższy VAT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1565/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia