Podatnik nadzorujący stan zdrowia uczniów i warunki sanitarne w szkole nie może rozliczać się z fiskusem w formie zryczałtowanej – wynika z interpretacji wydanej przez ministra finansów.
Chodziło o higienistkę, której usługi świadczone w gabinetach szkolnych finansował Narodowy Fundusz Zdrowia. Kobieta uważała, że spełnia wszystkie warunki, by rozliczać się z urzędem w formie karty podatkowej, określone w art. 23 i 25 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930). Argumentowała, że wykonuje wolny zawód, swoje usługi świadczy osobiście i nie zatrudnia żadnych pracowników. Nie ma natomiast znaczenia finansowanie usług przez NFZ. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał jej stanowisko za prawidłowe. Jego interpretację uchylił jednak minister finansów. Przypomniał, że w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy zdefiniowano, czym są wolne zawody dla celów zryczałtowanego podatku. W wyliczeniu tym jest mowa np. o pielęgniarkach, ale nie o higienistkach. Nie ma o nich mowy również w przepisach definiujących zawody pielęgniarek i położnych. Nie jest to więc wolny zawód, a kobieta nie ma prawa opłacać karty podatkowej – zwrócił uwagę minister finansów.
Jego stanowisko oznacza zarazem, że higienistka nie będzie miała prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynika to z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy.
Interpretacja ministra finansów z 14 lipca 2015 r., nr DD9.8220.2.125.2015.JQP