Senatorowie i Ministerstwo Finansów chcieli, aby wątpliwości co do „wykładni przepisów prawa podatkowego” były rozstrzygane „przez organ” na korzyść podatnika i „innych stron postępowania”.
Wersja przyjęta przez posłów jest identyczna z zaproponowaną przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Eksperci uważają, że może się ona spotkać z zarzutem niekonstytucyjności, ponieważ różnicuje sytuację podatników i innych stron postępowań podatkowych, np. płatników. Nie precyzuje też, kto ma rozstrzygać wątpliwości na korzyść podatnika. Zdaniem ekspertów sama klauzula może rodzić spory.
Przepis ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Nowelizacja ordynacji uchwalona w środę wieczorem przez parlament i podpisana przez prezydenta