Chodziło o mężczyznę, który pieniądze ze sprzedaży mieszkania postanowił przeznaczyć na zakup – na raty – nowego lokalu. Gdyby tego nie zrobił, musiałby zapłacić PIT (do zbycia nieruchomości doszło przed upływem pięciu lat od jej nabycia). Zakup lokum pozwalał mu jednak skorzystać z ulgi (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT), na podstawie której przychód przeznaczony na własne cele mieszkaniowe jest zwolniony z podatku.
Zanim jednak uregulował wszystkie raty, zmarł. Spadkobiercami zostali jego rodzice. Mają zamiar kontynuować inwestycję. We wniosku o interpretację indywidualną zapytali, czy przysługujące synowi zwolnienie podatkowe jako prawo majątkowe przechodzi na nich. W rezultacie nie musieliby płacić daniny od dochodu osiągniętego przez spadkodawcę z tytułu sprzedaży mieszkania.
Dyrektor izby skarbowej przypomniał, że do praw majątkowych, o których mowa w przepisach podatkowych, zaliczyć można np. prawo do zwrotu nadpłaty, do zwrotu podatku i do rozłożenia zapłaty podatku na raty. Z kolei do praw zmarłego ściśle związanych z jego osobą należą m.in. uprawnienia do ulg i zwolnień. Ponieważ mają one charakter osobisty, nie podlegają dziedziczeniu.
WSA w Warszawie uchylił tę interpretację. Podkreślił, że o majątkowym charakterze prawa mówimy wtedy, kiedy ma ono ekonomiczny wpływ na sytuację podatnika. W rezultacie ulga przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT jest prawem majątkowym, a zatem i dziedzicznym. Spadkobiercy muszą spełnić warunki wynikające z tego przepisu – wpłacić ostatnią ratę w terminie dwóch lat od końca roku, w którym spadkodawca pozbył się starego mieszkania.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 5 sierpnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3442/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia