Pytanie zadała fundacja zajmująca się wsparciem i promowaniem polskiej turystyki. Organizuje ona m.in. wycieczki historyczno-krajoznawcze po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.
Chcąc sprawnie załatwiać związane z tym kwestie administracyjne, fundacja przyjmuje na bezpłatny staż wiele młodych osób.
Wątpliwości dotyczyły tego, czy korzystanie z takiej pomocy jest równoznaczne z uzyskiwaniem przez nią przychodów z nieodpłatnych świadczeń, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Fundacja nie płaci bowiem stażystom wynagrodzenia, natomiast uzyskuje dzięki nim korzyści.
Fundacja była zdania, że nie ma mowy o przychodzie, ponieważ korzyści ze współpracy są obopólne – wprawdzie stażyści nie dostają pensji, ale podnoszą swoje kwalifikacje, pozyskują wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne, które przydadzą im się w dalszej karierze zawodowej. Na dodatek dostają zaświadczenie o odbyciu stażu, które przyda im się w rozmowach z przyszłymi pracodawcami. Dochodzi więc do wymiany ekwiwalentnych świadczeń.
Dyrektor izby uznał stanowisko fundacji za prawidłowe. Przypomniał, że cechą świadczenia nieodpłatnego jest to, że otrzymujący je (np. fundacja) nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia w zamian. W tym wypadku jednak obie strony umowy odnoszą z niej korzyści, więc przychód nie wystąpi – stwierdził dyrektor.
Organy podatkowe przez dłuższy czas w ogóle nie zajmowały się podobnymi sprawami. Nie budzą one dla nich większych kontrowersji. Przykładem są interpretacje dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 czerwca 2011 r. (ILPB2/2415+436/11-2/WS) oraz w Warszawie z 29 grudnia 2011 r. (IPPB3/423-933/11-2/GJ). W pierwszym przypadku chodziło o firmę, która przyjęła młode osoby na bezpłatną praktykę absolwencką, a w drugim o bezpłatnych stażystów i praktykantów. W obu przypadkach uznano, że firmy nie uzyskują przychodu z tytułu ich darmowej pracy. Same bowiem oferują im możliwość zdobycia kwalifikacji.
ORZECZNICTWO
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 23 czerwca 2015 r., nr IBPBI/2/4510-370/15/JP. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia