Bez wykupienia wstępu na konferencję przejazd i zakwaterowanie byłyby zbędne. Dlatego zwrot tego wydatku jest również nieopodatkowany – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o spółkę farmaceutyczną, która wysyłała swoich przedstawicieli (najczęściej lekarzy i pracowników naukowych specjalizujących się w danej dziedzinie medycyny) na konferencje naukowe. Zlecała im napisanie artykułów z konferencji albo przygotowanie prezentacji i wygłoszenie wykładu na podstawie zebranych w jej trakcie informacji.
Spółka nie tylko płaciła za wykonane dzieła (artykuły, prezentacje, wykłady), ale też pokrywała koszty związane z udziałem w konferencji, w tym opłatę rejestracyjną, przejazd na konferencję i zakwaterowanie w jej trakcie. Spór dotyczył tego, czy powinna potrącać i odprowadzać zaliczki na PIT od kwot stanowiących pokrycie kosztów udziału w konferencji.
Spółka uważała, że nie podlegają one opodatkowaniu, bo ich wartość nie stanowi realnego przysporzenia dla wykonawcy dzieła, a on sam nie zalicza ich do kosztów uzyskania przychodu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przyznał jej rację tylko w zakresie kosztów przejazdu i zakwaterowania. W kwestii opłaty rejestracyjnej miał inne zdanie (interpretacja nr IPPB2/415-238/14-2/MG). Stwierdził, że w art. 21 ust. 1 pkt 16b ustawy o PIT dotyczącym podróży osoby niebędącej pracownikiem mowa jest wyłącznie o podróży w rozumieniu potocznym. A przez „inne niezbędne wydatki”, o których mowa w par. 2 pkt 2d rozporządzenia w sprawie należności z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167), należy rozumieć wyłącznie wydatki związane bezpośrednio z odbywaniem podróży, a nie takie, które są związane jedynie z realizacją celu podróży (np. udziałem w konferencji). Z tego powodu dyrektor uznał, że opłata rejestracyjna nie należy do „innych niezbędnych wydatków” przewidzianych w tym rozporządzeniu. Można do nich zaliczyć wyłącznie wydatki związane ściśle z podróżowaniem rozumianym jako przemieszczanie się – stwierdził.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę interpretację, przyznając rację spółce. Stwierdził, że opłata rejestracyjna nie jest świadczeniem na prywatny cel wykonawcy dzieła. W tym wypadku jest podstawowym warunkiem podróży. Bez wykupienia wstępu na konferencję podróż i zakwaterowanie byłyby zbędne – zwrócił uwagę WSA.
Wyrok jest nieprawomocny. ©?
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 14 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3295/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia