Podatki
Sejm przyjął zmiany w ordynacji podatkowej w zakresie in dubio pro tributario, które zaproponował Bronisław Komorowski.
Ostatecznie uchwalono pierwotne rozwiązanie, które zakłada wprowadzenie zasady w przepisach ogólnych. Prezydent zaproponował, żeby niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzygane były na korzyść podatnika. Poprawkę przywracającą pierwotne brzmienie przepisu zaproponował PSL.