To kolejna już tegoroczna interpretacja potwierdzająca, że przychody biegłego sądowego – mimo że są kwalifikowane do działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 6 ustawy o PIT) – mogą być rozliczane w ramach firmy. Wcześniej potwierdzili to również dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach z 28 kwietnia 2015 r. (nr IBPBI/1/4511-124/15/BK) i 4 maja 2015 r. (nr IBPBI/1/4511-127/15/B i IS) oraz dyrektor IS w Warszawie w piśmie z 2 lutego 2015 r., (nr IPPB1/415-1240/14-2/MS1).

Przez wiele lat organy podatkowe stały na innym stanowisku. Twierdziły, że nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą równocześnie osiągały przychody z działalności wykonywanej osobiście, jeśli działają na zlecenie sądu, prokuratury bądź policji. W takiej sytuacji jednak nie pozwalały ich łączyć (tak wynikało m.in. z interpretacji z 2013 r. nr IBPBII/1/415-569/13/ASz i IPTPB1/415-322/13-2/AP).
Problem wynikał z tego, że ustawodawca wyraźnie rozróżnił oba te źródła przychodu.
Wątpliwości z tym związane rozwiał minister finansów w interpretacji ogólnej z 21 listopada 2013 r. (nr DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13). Stwierdził, że jeżeli zostały spełnione przesłanki działalności gospodarczej, to w ten sposób można również rozliczyć przychody zakwalifikowane do źródła – działalność wykonywana osobiście.
W związku z tym dyrektor IS w Łodzi wyjaśnił, że prokuratura zlecająca wykonanie opinii będzie płatnikiem tylko wówczas, gdy biegły zadeklaruje, że przychód traktuje jako osiągnięty w ramach zlecenia. Zaliczki na podatek nie trzeba natomiast potrącać, gdy biegły przedstawi dokumenty potwierdzające, że działał w ramach firmy.
Interpretacja dyrektor IS w Łodzi w 19 czerwca 2015 r., nr IPTPB1/4511-197/15-3/MM