Resort finansów nie prowadzi żadnych prac legislacyjnych, których skutkiem byłaby rezygnacja ze stosowania stawek obniżonych VAT – zapewniło biuro prasowe MF w odpowiedzi na pytanie DGP.

Ministerstwo Finansów wypowiedziało się w ten sposób w sprawie jednej z rekomendacji jaką 19 stycznia 2015 r. Rada UE udzieliła Polsce. Jej zdaniem w Polsce obowiązuje zbyt wiele takich preferencji podatkowych i powinniśmy stopniowo od nich odchodzić. Ich listę zawierają załączniki nr 3, 6 , 8 i 10 do ustawy o VAT. Nie jest to pierwsza rekomendacja tego typu ze strony organizacji międzynarodowej. Za każdym razem były one jednak przyjmowane niechętnie z uwagi na spodziewane koszty polityczne. Likwidacja z preferencji i opodatkowanie danego towaru bądź usługi 23 proc. stawką VAT wiąże się bowiem z podwyżkami. Niechęć do rezygnacji ze stawek obniżonych potwierdza także dzisiejsza wypowiedź MF. Resort podkreślił, że zakres stosowania preferencyjnych stawek VAT w naszym kraju odpowiada wymogom jakie nakłada na nas unijna dyrektywa. Dodatkowo obszar ten jest też na bieżąco monitorowany przez resort kątem zgodności z regulacjami unijnymi, jak i w kontekście zasadności i efektywności obowiązywania danej preferencji – dodało MF.

Resort wyjaśnił również, że nasz kraj stosuje stawki obniżone VAT w zakresie zbliżonym do innych państw członkowskich (17 państw członkowskich stosuje przynajmniej dwie stawki obniżone). Ideą stosowania stawek obniżonych jest redukcja obciążenia w zakresie konsumpcji produktów pierwszej potrzeby, czy też towarów i usług związanych z uczestnictwem w życiu kulturalnym, jak również związanych z dostępem do sfery ochrony zdrowia. Praktyka Polski w stosowaniu stawek obniżonych nie różni się zatem szczególnie od podejścia większości państw członkowskich Unii Europejskiej – podsumowało Ministerstwo Finansów.