Spór dotyczył art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Zgodnie z nim dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są zwolnione z CIT w tej części, w jakiej są przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.
Spółdzielnia w Głogowie miała w swoich zasobach garaże, które jednak nie były związane z mieszkaniami. Gospodarowała nimi na podstawie odrębnych umów zawieranych zarówno z członkami spółdzielni, jak i osobami z nią niezwiązanymi. Spółdzielnia uważała, że bez względu na to, kim jest najemca, garaż nie przestaje być zasobem mieszkaniowym. Nie powinna więc płacić podatku od całości dochodów z najmu.
Do innych wniosków doszedł dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Wyjaśnił, że zwolnione z CIT mogą być wyłącznie te dochody, które pochodzą od lokatorów. Jeśli spółdzielnia wynajmuje garaż innym osobom, to powinna płacić podatek.
WSA w Gliwicach poszedł krok dalej. Stwierdził, że samo miejsce zamieszkania najemcy to za mało. Korzystający z garażu musi być nie tylko lokatorem, lecz także członkiem spółdzielni, by ta nie płaciła CIT.
Potwierdził to wczoraj NSA. Orzekł, że gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi dotyczy wyłącznie członków spółdzielni i jej lokatorów.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 218 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1025/13 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia