Przedsiębiorcy nie muszą się obawiać zmniejszenia od przyszłego roku limitu gotówkowego z 15 tys. do 8 tys. zł – Senat przyjął bez poprawek ustawę zapobiegającą tej obniżce.

Teraz przepisy zmieniające nowelizację ustawy PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk senacki 1013) – trafią do podpisu prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw.

Dzięki temu od 1 stycznia 2024 r. nie zostanie obniżony limit płatności gotówkowych z 15 tys. do 8 tys. zł – jak to przewidywała nowelizacja zwana potocznie Polskim Ładem.

Limit gotówkowy jest też ważny dla celów podatkowych. Zgodnie z obecnymi przepisami, jeżeli jeden przedsiębiorca zapłaci innemu przedsiębiorcy ponad 15 tys. zł gotówką lub przelewem na inny rachunek niż widniejący na białej liście albo nie zapłaci tej kwoty w podzielonej płatności, nie może zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodu. Płaci więc wyższy podatek.

Po 1 stycznia 2024 r. ten limit miał być obniżony do 8 tys. zł, dzięki uchwalonej ustawie po 31 grudnia 2023 r. nic się nie zmieni. Limit gotówkowy (tj. dla jednorazowej wartości transakcji) będzie nadal wynosił 15 tys. zł.