Ułatwieniem dla wszystkich podmiotów będzie m.in. możliwość wyboru jednego organu podatkowego. Przykładowo, jeżeli czynności lub zdarzenia podlegające opodatkowaniu akcyzą wystąpią na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, to organem podatkowym właściwym miejscowo może być jeden z nich, wybrany przez podatnika. Wystarczy, że złoży on odpowiednie oświadczenie.
Projekt zakłada również, że podatnicy będą mogli zastąpić ewidencje prowadzone dotychczas na potrzeby akcyzy dokumentacją prowadzoną do celów podatkowych lub księgowych innych niż akcyza.
Ograniczone mają też być wymogi dotyczące dokumentacji do celów kontroli wyrobów akcyzowych. Obecnie te, które są określone w ustawie o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), ustawie o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1404 ze zm.) oraz rozporządzeniach do nich, pokrywają się w większości z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących kontroli. To powoduje, że podatnicy muszą dwukrotnie gromadzić informacje o wyrobach i znakach akcyzy. Projekt przewiduje wyeliminowanie tego podwójnego obowiązku.
Rząd chce także wydłużyć niektóre terminy. Przykładowo, na zwrot uszkodzonych lub niewykorzystanych banderol podatnik będzie miał w wielu przypadkach nie 14 a 30 dni. Będzie miał też więcej czasu na sprzedaż zapasów produktów w przypadku zmiany wzoru banderoli. Wydłuży się termin na zastosowanie nowych znaków z 6 do 12 miesięcy.
Jeśli chodzi o rozwiązania skierowane do poszczególnych branż, to projekt zakłada m.in. wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych.
Rząd przewiduje, że deregulacja akcyzowa nie tylko ułatwi podatnikom prowadzenie działalności, ale też przyniesie im oszczędności. Natomiast w przypadku pośredniczących podmiotów tytoniowych ma zostać ograniczona szara strefa w obrocie suszem, którą rząd szacuje na ponad 800 mln zł. Dlatego ma być wprowadzony obowiązek rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (dziś wystarczy zgłoszenie i złożenie zabezpieczenia).
Większa część projektu ma zacząć obowiązywać od 31 lipca 2015 r., a część ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – przekazany do Sejmu